Блог

Становище на АСМ - Пловдив, относно изграждане на лаборатории за COVID-19

Становище на АСМ - Пловдив, относно COVID-19