За нас

За нас

Асоциация на студентите-медици – гр. Пловдив(АСМ- Пловдив) е сдружение,целящо обединението на студентите по медицина в Медицински Университет - Пловдив....

Виж повече...

Управителен съвет

Председател, Заместник-председател по вътрешни дейности, Заместник-председател по международни дейности, Връзки с обществеността), Секретар, Локален отговорник....

Виж повече...

АСМБ

Асоциацията на студентите – медици в България (АСМБ) е самостоятелна, независима, неполитическа, неправителствена организация на студентите по медицина в България...

Виж повече...

IFMSA

Асоциацията на студентите – медици в България (АСМБ) е самостоятелна, независима, неполитическа, неправителствена организация на студентите по медицина в България...

Виж повече...

EMSA

Асоциацията на студентите – медици в България (АСМБ) е самостоятелна, независима, неполитическа, неправителствена организация на студентите по медицина в България...

Виж повече...

Документи

Устав на АСМ - Пловдив, Молба за членство...

Виж повече...

Нашите партньори