Комитети

Комитет по медицинско образование

Медицинското образование е от значение не само за всеки студент по медицина, тъй като оформя качествата на бъдещите лекари, но и защото то определя качествата на медицинската грижа....

Виж повече...

Комитет по научен обмен

Обменните програми са две – програма по Професионален обмен и програма по Научен обмен. Комитетът по научен обмен (SCORE – Standing Committee on Research Exchange) се стреми да даде на студентите по медицина от цял свят......

Виж повече...

Комитет по обществено здраве

Комитетът по обществено здраве (SCOPH) обединява студенти по медицина, които искат да учат, да развиват умения, да си сътрудничат, да изследват и да споделят идеи.....

Виж повече...

Комитет по професионален обмен

Комитетът по Професионален Обмен дава възможност на студентите по Медицина да се запознаят отблизо с принципите на здравната грижа в други държави по света......

Виж повече...

Комитет по човешки права и мир

В Комитета по човешки права и мир SCORP се осъществяват множество кампании свързани с Човешките права, с отношението на хората един към друг , кампании насочени......

Виж повече...

Комитет репродуктивно Здраве и СПИН

Комитетът по репродуктивно здраве и СПИН към АСМ-Пловдив се занимава с една от най-деликатните сфери от човешкото здраве. Дейността му включва мероприятия свързани.....

Виж повече...