Комитет по човешки права и мир

В Комитета по човешки права и мир SCORP се осъществяват множество кампании свързани с Човешките права, с отношението на хората един към друг ,  кампании насочени към Децата, към тяхното здраве и нужди , като се осъществяват и кампании насочени към животните в приют, също кампании свързани със защита на околната среда , засаждане на млади дръвчета и почистване на местности. Изобщо Комитета по човешки права и мир обхваща трите най-важни части на живота . Ние се грижим за Хората, Животните и Природата.

 

Досега са правени  кампании , като:

  • Различният Великден
  • Различната Коледа
  • Movies and Medicine
  • Кампания ,,Благодаря ти , Докторе“
  • Посещение на домове за деца , лишени от родителски грижи
  • Събиране на дрехи, играчки и лакомства за деца ,лишени от родителски грижи
  • “65 Рози“ 2012 съвместно с Асоциация „ Муковисцидоза
  • Move Week“ 2012 съвместно с Община Пловдив, WOW Sport, ISCA (International Sport and Culture Association).