За нас

Асоциация на студентите-медици – гр. Пловдив(АСМ- Пловдив) е сдружение,целящо обединението  на студентите  по медицина в Медицински Университет - Пловдив .

Създадена е на 10.03.2002г. и към момента има над 450  членове от всички курсове на МУ – Пловдив, както и вече  завършили лекари.

 

АСМ – Пловдив организира и провежда:

  • Кампании за проблемите на Общественото здраве(Хипертония, Туберкулоза,ХОББ,Редки болести);Репродуктивното здраве и HIV/AIDS;Човешки права, благотворителни кампании и др.;
  • Защитава и отстоява правата на студентите по медицина по време на  тяхното обучение;
  • Oбменни стажове (1 месец) с ВУЗ-ове в чужбина;
  • Организира международни конференции;
  • Участие в международни и национални форуми  и конференции по  медицина;
  • Изпълняваме EU младежки проекти.

 

AСМ – Пловдив е член на:

  • Асоциация на студентите-медици в България (АСМБ);
  • European Medical Student’s Association  (ЕMSA);
  • International Federation Of Medical Students’Assоciations (IFMSA).

 

Но освен всичко това членството в АСМ-Пловдив ще ти донесе незабравими емоции и ще те  срещне с много нови приятели!