За нас

Асоциация на студентите-медици – гр. Пловдив (АСМ – Пловдив) е сдружение, целящо обединението на студентите по медицина в Медицински Университет – Пловдив.

Към момента има над 350 членове от всички курсове на МУ – Пловдив, както и вече завършили лекари. Асоциацията е създадена на 10.03.2002г. Тя е независима, доброволна организация с нестопанска цел.

 

АСМ – Пловдив организира и провежда:

 • Кампании за проблемите на Общественото здраве (Хипертония и други сърдечно-съдови заболявания, Диабет, Астма, ХОББ, Туберкулоза, Метаболитни проблеми, Антибиотична резистентност, Инфекциозни заболявания, Борба с употребата на алкохол, наркотици и други вредни субстанции, Психично здраве, Редки болести, Ракови заболявания и други);

 • Репродуктивното здраве и HIV/AIDS (проекти с насоченост към опазването на репродуктивното здраве, както и информация за превенция и профилактика на свързаните с него болестни състояния);

 • Човешки права, благотворителни кампании, застъпничество и др.

 • Защитава и отстоява правата на студентите по медицина по време на тяхното образование, като се стреми да им осигури една оптимална среда за практика и обучение;
 • Oбменни стажове (в рамките на 1 месец) с ВУЗ-ове в чужбина. Тук съществуват опциите за избор между заминаването на научен и професионален обмен в зависимост от интересите на студентите.
 • Организиране на международни конференции, семинари, конкурси;
 • Участие в международни и национални форуми и конференции по медицина и области, свързани с медицинската наука;
 • Изпълняваме европейски младежки проекти;

Член на АСМ-Пловдив може да бъде всеки студент по медицина в МУ – Пловдив, който иска да се потопи в магията на нашата дейност. Новите членове се приемат чрез писмено заявление до УС на АСМ-Пловдив или следната елекронна бланка:

https://forms.gle/4Qc7GvHJgEY3ARxc7

Заявление може да получите на седмичните срещи на Асоциацията или от всеки един член на УС на АСМ-Пловдив.

 

AСМ – Пловдив е член на:

 • Асоциация на студентите-медици в България (АСМБ);
 • European Medical Student’s Association  (ЕMSA);
 • International Federation Of Medical Students’Assоciations (IFMSA).

 

Но освен всичко това членството в АСМ – Пловдив ще ти донесе незабравими емоции и ще те срещне с много нови приятели!

Присъедини се и ти към нас!