Управителен съвет

Аглика Бяндова

Председател e-mail: president.asm.plovdiv@gmail.com тел. +359 88 9362589

Антон Шопов

Заместник-председател вътрешна дейност e-mail: vpi.asm.plovdiv@gmail.com тел. +359 88 711 0505

Георги Буров

Заместник-председател външна дейност e-mail: vpe.asm.plovdiv@gmail.com

Гамзе Забун

Секретар e-mail: secretary.asm.plovdiv@gmail.com тел. +359 88 711 0505

Теодора Генчева

Отговорник връзки с обществеността e-mail: pr.asm.plovdiv@gmail.com тел. +359 899 50 6368

Кристина Петрова

Комитет по медицинско образование e-mail: scome.asm.plovdiv@gmail.com

Ралица Славкова

Комитет по човешки права и мир e-mail: scorp.asm.plovdiv@gmail.com

Елена Ташева

Комитет по репродуктивно здраве и СПИН e-mail: scora.asm.plovdiv@gmail.com

Божидар Вълков

Комитет по обществено здраве e-mail: scoph.asm.plovdiv@gmail.com

Стоян Иванов

Комитет по професионален обмен (пристигащи) e-mail: scope.asm.plovdiv@gmail.com

Рая Щерева

Комитет по научен професионален обмен (заминаващи) e-mail: scope.asm.plovdiv@gmail.com

Симона Тодорова

Комитет по научен обмен e-mail: score.asm.plovdiv@gmail.com

Контролен съвет

Надежда Елкова

e-mail: ks.asm.plovdiv@gmail.com

Ерай Шакир

e-mail: ks.asm.plovdiv@gmail.com

Антоанета Бранкова

e-mail: ks.asm.plovdiv@gmail.com

Здравко Иванов

e-mail: ks.asm.plovdiv@gmail.com