Управителен съвет

Мирела Илиева

Председател e-mail: president.asm.plovdiv@gmail.com тел. 00359 883 340 066

Илия Стоянов

Заместник председател вътрешни дейности e-mail: vpi.asm.plovdiv@gmail.com

тел. 00359 878 748 364

Михаил Хаджиев

Заместник председател външни дейности e-mail: vpe.asm.plovdiv@gmail.com

тел. 00359 884 027 557

Надежда Елкова

Връзки с обществеността e-mail: pr.asm.plovdiv@gmail.com

тел. 00359 899 451 863

Ерай Шакир

Секретар e-mail: secretary.asm.plovdiv@gmail.com тел. 00359 898 344 964

 
 

 

Аглика Бяндова
 
Локален отговорник по медицинско образование e-mail: scome.asm.plovdiv@gmail.com тел.  00359 889 362 589
 

Дияна Нажар

Локален отговорник по обществено здраве e-mail: scoph.asm.plovdiv@gmail.com

тел. 00359 895 193 100

Ивайло Савов

Локален отговорник по репродуктивно здраве и СПИН e-mail: scora.asm.plovdiv@gmail.com 

Добромира Дакова

Локален отговорник по човешки права и мир e-mail: scorp.asm.plovdiv@gmail.com

тел. 00359 877 545 849

Здравко Иванов

Локален отговорник по професионален обмен e-mail: scope.asm.plovdiv@gmail.com

тел. 00359 885 788 246

Димитър Киликчийски

Локален отговорник по научен обмен e-mail: score.asm.plovdiv@gmail.com тел.  00359 885 614 677

 

Контролен съвет

Йолин Дончева

e-mail: ks.asm.plovdiv@gmail.com

Калина Ананиева

e-mail: ks.asm.plovdiv@gmail.com

Иван Якимов

e-mail: ks.asm.plovdiv@gmail.com

Александра Стоянова

e-mail: ks.asm.plovdiv@gmail.com

Стефан Стефанов

e-mail: ks.asm.plovdiv@gmail.com