EMSA

Идеята за организация на студентите по медицина в Европа е роденa през 1990 год. по време на симпозиум на студентите по медицина от всички европейски страни, проведен в Льовен, Белгия. През 1991 г. “Европейската асоциация на студентите по медицина” е основана на първата генерална асaмблея в Брюксел, Белгия. След 1991EMSA се разраства и набира нови членове в Европа. EMSAв момента има активни факултетни организации членки (FMO – faculty member organization) в 24 страни в цялагеографска Европа. Също така EMSA е горда да има силни  студентски и професионални партньори в рамките на Европа, както и извън границите й. Дейностите на EMSA са били одобрени от Европейската комисия през 2005 година.  АСМ-Пловдив е първата за България асоциация член на EMSA и поне за момента единствената. 

EMSA има за цел да подобри здравето и качеството на медицинските грижи за гражданите на Европа, като действа като проводник за повишаване на взаимодействието и обмена на знания между европейските студенти по медицина в областта на медицинското образование, медицинска етика, медицинската наука и  Европейската интеграция. 

 

 

Цели на EMSA: 

 
 • Да създаде мрежа между европейските студенти по медицина, да улесни европейската интеграция и да развие чувството за европейска идентичност; 
  • Да представлява гласа и становището на студентите по медицина от Европа; 
  • Да действа като форум за студентите по медицина в Европа, да обсъжда теми, свързани с областта на медицинската етика, медицинската наука, медицинско образование и европейската интеграция; 
  • Да насърчи най-високите стандарти в европейското медицинско образование и гарантира качеството на здравеопазването в Европа; 
  • Да насърчава обучението, дейностите и проектите, свързани със здравеопазването в Европа в полза на студентите по медицина и обществото; 
  • Да улесни между културното разбирателство чрез организиране на социални и културни събития; 
  • Да си сътрудничи с други студентски организации и с европейските медицински организации, представляващи медицинската професия. 
  • EMSA има две редовни срещи през годината:  «EMSA – генерална асамблея и европейския конгрес на студентите по медицина» и «EMSA – среща на националните координатори и ентусиасти (NCM)»