Документи

Устав на Асоциация на студентите-медици - гр. Пловдив:

  Бланка за членство в АСМ-Пловдив:

За да станете член на АСМ-Пловдив е необходимо да попълните заявление за членство, което може да изтеглите от тук: https://drive.google.com/open?id=0BzEQUnPwoCCrdFhDNEZ0d295S0E 

След като го попълните е необходимо да го предадете на член на Управителен съвет или да го донесете на Седмична среща на АСМ-Пловдив.