Частица от теб може да бъде за някого целият свят!

 За четвърта поредна година Изпълнителната агенция по трансплантация заедно с пациентски организации, приятели и партньори организира Седмица на донорството и трансплантациите (22-29 октомври). Чрез поредица от събития в цялата страна ще говорим за всички аспекти на донорството и трансплантациите. Идеята на Европейския ден на донорството и трансплантациите е да провокира дебат и информираност по проблемите на органното донорство и да предизвика така важния разговор в семействата.

АСОЦИАЦИЯ НА СТУДЕНТИТЕ МЕДИЦИ – гр. Пловдив подкрепя Седмицата на донорството, като ще организира информационни пунктове в града под тепетата на 28 ноември от 14:30 до 18:00 в Цар Симеоновата градина.

Какво трябва да се направи?

Причината да няма трансплантации в България не е това, че липсват подготвени медицински кадри да ги направят, нито че липсва необходимата инфраструктура. Липсва най-вече разбиране у нас, българите, за значението на донорството и трансплантациите. За това трябва да Ви разкажем, за да се убедите, че Вашето „да” на донорството днес може да бъде разликата между живота и смъртта за 7 души утре. Актът на подкрепа е елементарен – трябва просто да отидем в съседната стая и да поговорим с близките.

В тази връзка Асоциацията на студентите-медици - Пловдив, организира съвместна кампания с Изпълнителната агенция по трансплантация и БЧК - Пловдив, с която целим да пробудим и информираме обществото от една страна и да обучим и подобрим знанията на студентите по медицина от друга страна.