Заедно срещу борбата със СПИН

Анти-СПИН кампанията има за цел да държи будно съзнанието ни за присъствието на това заболяване в обществото и непрекъснато да повишава информираността за болестта. Тя е насочена към ограничаване на ХИВ-инфекцията чрез:

 1. повишаване знанията за болестта;
 2. ранна диагностика на HIV-носителството и внимание за откриване клиничните прояви на СПИН;
 3. достъп до безплатната HAART терапия и проследяване на ефекта й;
 4. подобряване качеството на живота на инфектираните и болните.

По данни на „Националната програма за превенция и контрол на ХИВ и  СПИН” при МЗ отначалото на 2016г. в страната:

 1. са установени нови 116 от общо изследвани 173150 души;
 2. от новорегистрираните, както и в предните 2 години, 90% са инфектирани по сексуален път;
 3. при 35% е установен хетеросексуален контакт, при 53% - хомо/бисексуален; 
 4. 11%  са се заразили чрез инжекционна употреба на наркотици;
 5. запазва се тенденцията броят на новорегистрираните мъже да е 4 пъти по-голям от броя на жените; близо 30% от новите случаи през 2016г. с ХИВ-инфекция са под  29г.;
 6. официално регистрираните лица, заразени с ХИВ, са 2383.

По повод Световния ден за борба със ХИВ/СПИН -  1 декември  студентите от Асоциация на Студентите-Медици в България се обединяват и организират  кампании, които  целят да привлечат вниманието и информираността на населението относно СПИН. Мероприятията,в които можете да се включите в Пловдив са следните:

1 декември - Информационна кампания - съвместно с БМЧК - Пловдив

Ако искате да се включите в информационната кампания може да го направите на една от двете смени:

 • 10:30 - 12:30 - център
 • 14:00 - 17:00 - Мол "Марково тепе" 

Ще имате възможност да научите основни факти и информация за вируса на ХИВ чрез игри, демонстрации за правилното поставяне на презерватив. 

5 декември

Ще има обучение как да общуваме с пациент заразен с ХИВ. Как да разговаряме с тях и как да постъпим при такива пациенти?

За повече информация се свържете с Веселина Кънова(Локален отговорник на комитета по репродуктивно здраве и СПИН)